Kompresivní terapie

Kompresivní terapie patří mezi nejdůležitější prvek v léčení onemocnění žil. Pokud užíváte jakákoliv venofarmaka, jejich účinek nebude takový jako s nošením zdravotních kompresivních punčoch. Správným používáním zdravotních punčoch usměrníte tok v povrchových i hlubokých žilách.

Kompresivní terapie pomáhá při poruchách žilně-svalové pumpy, napomáhá tedy návratu krve zpět směrem k srdci z dolních končetin. Jedná se o jednoduchý a stále více rozšířený způsob léčení všech stádií chronické žilní nedostatečnosti. Jde o nezastupitelný druh léčby těchto nemocí.

Proč je kompresivní terapie důležitá?

Pokud pacient nosí zdravotní kompresivní punčochy sám pocítí snižování bolesti, tíhy, tlaku nebo otoku svých nohou. Znamená to pro něho zlepšení kvality života, kdy postupně ustupuje bolest, úzkost, ale i poruchy spánku způsobené nočními křečemi.

V žilním systému člověka kompresivní terapie snižuje stupeň nedomykavosti žilních chlopní, snižuje tak riziko rozšiřování cév, napomáhá zpětnému proudění krve – zlepšuje žilní návrat a zmenšuje tvorbu otoku, zužuje rozšířené žíly, zvyšuje rychlost proudění žilní krve, zvyšuje výkon žilně-svalové pumpy.

Všechny výrobky Avicenum mají odzkoušený sestupný gradient tlaku směrem od kotníku nahoru. Kompresivní elastické punčochy se nejčastěji používají u pacientů s primárními či sekundárními křečovými žílami, těhotenskými křečovými žílami, jako prevence trombózy, u otoků, u veškerých důsledků chronické žilní nedostatečnosti, po sklerotizaci a po chirurgickém žilním zásahu.

Na noc je nutné kompresivní elastické punčochy sundávat.

Kompresivní třídy punčoch

Punčochy se dělí do pěti tříd podle velikosti tlaku, který je v oblasti kotníku:

  • Kompresní třída A (tlak 10 – 14 mmHg)
  • I. kompresní třída (15 – 21 mmHg)
  • II. kompresní třída (23 – 32 mmHg)
  • III. kompresní třída (37 – 47 mmHg)
  • IV. kompresní třída (nad 60 mmHg).