Níže naleznete odborné články, které pro Vás
připravují spolupracující odborní lékaři.
Pokud potřebujete další informace, můžete nám napsat.

Jaké způsoby léčby křečových žil hradí zdravotní pojišťovna a jak je to s úhradou léků a kompresivních punčoch?

Avicenum

odpovědi Vám přináší tiskový mluvčí VZP, Mgr. Oldřich Tichý

Základem klasických léčebných postupů u křečových žil je kompresní léčba za pomoci lýtkových, stehenních či polostehenních punčoch a punčochových kalhot. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou plně hrazeny kompresivní punčochy a punčochové kalhoty v základním provedení, nad rámec tohoto základního provedení se pacient na úhradě podílí.

Kompresivní punčochy nebo punčochové kalhoty se vyrábějí v několika kompresních třídách, přičemž pojišťovna (v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění) hradí kompresivní elastické punčochy a punčochové kalhoty II., III. a IV. kompresní třídy.

Radovan Fiala

MUDr. Radovan Fiala

Kompresních punčochy významně pomohou při potížích s křečovými žilami

Pokud vás trápí křečové žíly, určitě vám lékař doporučil nosit kompresní punčochy. Zeptali jsme se cévního chirurga MUDr. Radovana Fialy, jaký to má důvod.

Jaký význam má nošení kompresních punčoch pro ty, které trápí křečové žíly?

Kompresivní punčochy tvoří standard dlouhodobé kompresivní léčby. Komprese posiluje činnost svalově-žilní pumpy a podporuje funkci chlopní. Působí tedy na oba základní mechanismy, které zajišťují správný odtok krve z dolních končetin. Kompresivní punčochy jsou vyrobeny tak, aby působily nejvyšším tlakem na oblast hlezna, směrem ke stehnům tlaku postupně ubývá.

Lymfedém

Obr.1 primární lymfedém levé HK

primární lymfedém levé HK

Lymfedém je otok některé části těla vzniklý nefyziologickým nahromaděním lymfy - mízy a je nejčastěji asymetrický.
Základní dělení je na primární a sekundární.

Primární lymfedém vzniká na základě vrozené poruchy vývoje lymfatickému systému a je nejčastěji na dolních končetinách. Může se objevit hned po narození nebo až po 35 roce jako pozdní forma. Často bývá i rodinné postižení.

Sekundární lymfedém je vyvolán zásahem na lymfatickém systému jako například operací, úrazem, ozářením apod.

Cestovní trombóza

Dlouhé cestování je někdy příčinou žilního onemocnění, cestovní trombózy. Především dlouhé sezení v dopravních prostředcích, často v letadle, kdy mají cestující omezenou hybnost a dlouhodobě pokrčené dolní končetiny jsou hlavním rizikovým prostředím. To vše může mít za příčinu ucpání hlubokých žil na dolních končetinách krevní sraženinou a její komplikace, vmetnutí kousku sražené krve z končetiny krevním řečištěm do plic, neboli tzv. plicní embolii.

Kompresivní terapie u chronického žilního onemocnění

foto autora

Prof.MUDr.Alena Pospíšilová CSc

Chronické žilní onemocnění dolních končetin patří k závažným zdravotním, sociálním a ekonomickým problémům ve vyspělých zemích světa a mezi chorobami současné populace zaujímají jedno z předních míst. V produktivním věku jsou často spojena s dlouhou pracovní neschopností, případně mohou být příčinou invalidity.

Přes významné současné pokroky léčby chronické žilní nedostatečnosti metodami chirurgickými a sklerotizačními, podržela si nejdůležitější význam léčba zevní kompresí. Zejména při postižení hlubokého žilního systému, představuje kompresivní terapie většinou jedinou léčebnou možnost a je právem označována jako „Conditio sine qua non“ (podmínka, bez níž to není možné).